σαπφικός

-ή, -ό / σαπφικός, -ή, -όν, ΝΑ [Σαπφώ]
αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην Λέσβια ποιήτρια Σαπφώ ή στην ποίησή της («σαπφικά ποιήματα»)
νεοελλ.
φρ. «σαπφικός έρωτας» — έρωτας που αναπτύσσεται μεταξύ γυναικών, λεσβιασμός.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαπφικός — ή, ό αυτός που αναφέρεται στη Σαπφώ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Σαπφικά — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas neut nom/voc/acc pl Σαπφικά̱ , Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem nom/voc/acc dual Σαπφικά̱ , Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικῶν — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem gen pl Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικόν — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas masc acc sg Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικοῦ — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικῆς — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικῇ — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφική — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σαπφικῷ — Σαπφικός BMus.Cat. Coins (Troas masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • sáfico — (De Safo, poetisa griega.) ► adjetivo 1 POESÍA Se aplica al verso griego o latino que se compone de once sílabas distribuidas en cinco pies. 2 POESÍA Se refiere a la estrofa que está compuesta de tres versos de este tipo y uno adónico. 3 POESÍA… …   Enciclopedia Universal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.